Voorwaarden voor retourzending

Als u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u de geleverde goederen aan ons retourneren binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U bent verantwoordelijk voor alle directe kosten voor het retourneren van de goederen.

Uw herroepingsrecht

1. Als consument heb je 14 dagen de tijd om de overeenkomst op afstand te herroepen zonder dat je je hoeft te verantwoorden.

2. Deze periode van 14 dagen gaat in op de dag waarop u - of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is - de goederen fysiek in ontvangst neemt of, in het geval van meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, op de dag waarop u - of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is - het laatste goed fysiek in ontvangst neemt.

3. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van
een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post of e-mail)

4. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Wij zullen alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. We hebben echter het recht om de terugbetaling uit te stellen totdat we de goederen waarop het herroepingsrecht betrekking heeft, hebben terugontvangen of totdat u ons een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt. We zullen dezelfde betalingsmethode gebruiken die u hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins overeenkomt.

6. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en hun verpakking. U dient de producten slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de producten wenst te behouden of niet. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.